Quý IV/2017, lợi nhuận sau thuế của CCL tăng gấp 27 lần

(BĐT) - Theo báo cáo tài chính quý IV/2017, CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long (Mã CK: CCL) đạt mức doanh thu 46,5 tỷ đồng, tăng 122% so với cùng kỳ năm 2016.

Lợi nhuận sau thuế của Công ty đạt 7,3 tỷ đồng, gấp 27 lần so với quý IV/2016, chủ yếu do Công ty bán được một dãy nhà thuộc Dự án Khu đô thị 5A (Sóc Trăng).

Lũy kế năm 2017, Công ty ghi nhận mức doanh thu đạt 98,9 tỷ đồng, tăng 28,2% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế của Công ty đạt 10,4 tỷ đồng, tăng 131% so với năm 2016.

Công ty dự kiến sẽ phát hành riêng lẻ 12 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược với giá 10.000 đồng/cổ phiếu trong quý I/2018.

Hoàng Hải