Quý II, lợi nhuận sau thuế của WSB tăng 64%

(BĐT) - Theo báo cáo tài chính quý II/2018, CTCP Bia Sài Gòn – Miền Tây (UPCoM: WSB) ghi nhận mức doanh thu đạt 241 tỷ đồng, tăng 42%; lợi nhuận sau thuế đạt 35,8 tỷ đồng, tăng 63,5% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Công ty đạt 472 tỷ đồng doanh thu và 66,2 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng lần lượt 14% và 17% so với cùng kỳ năm ngoái. EPS 6 tháng ở mức 3.827 đồng.

Trong năm 2018, Công ty đặt kế hoạch doanh thu đạt 914 tỷ đồng và chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 86 tỷ đồng. Như vậy, Công ty đã hoàn thành 77% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

 

T.H