Quý I/2019, PECC1 báo lỗ 19 tỷ đồng

(BĐT) - Công ty CP Tư vấn Xây dựng điện 1 (PECC1) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2019 với kết quả doanh thu đạt 113 tỷ đồng, giảm 18% so với cùng kỳ 2018. Lợi nhuận sau thuế âm 19 tỷ đồng, trong khi, quý I/2018 chỉ lỗ 6,3 tỷ đồng. Tại thời điểm 31/12/2019, tổng tài sản của Công ty đạt 1.644 tỷ đồng. Trong đó, nợ phải trả là 1.370 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

ĐHĐCĐ bất thường diễn ra vào tháng 10/2018 của PECC1 đã thông qua phương án bán Nhà máy Thủy điện Sông Bung 5, dự kiến thực hiện vào quý IV/2018. Hiện chưa có thông báo chính thức của PECC1, nhưng với thay đổi không lớn của tổng tài sản, nhiều khả năng PECC1 vẫn chưa bán được nhà máy này.

 

Hoàng Việt