Quý I/2018, tỷ lệ đăng ký DN qua mạng đạt 58,01%

(BĐT) - Theo tổng hợp của Văn phòng Chính phủ về kết quả triển khai các nhiệm vụ của Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 về Chính phủ điện tử và Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1/1/2018 về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đã hoàn thành 5/5 nhiệm vụ được giao.
Ảnh: Nhã Chi
Ảnh: Nhã Chi

Đáng chú ý, trong quý I/2018, tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử cả nước đạt 58,01%, tăng hơn 26% so với cùng kỳ năm 2017. Số hồ sơ đăng ký đầu tư là 2.280, trong đó số hồ sơ kê khai qua mạng là 803 hồ sơ, đạt tỷ lệ 35,2%.       

Mai Phương