Quý I/2018, Địa ốc Đất Xanh lãi gần 400 tỷ đồng

(BĐT) - Thông tin từ Công ty cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh (Mã CK: DXG), trong quý I/2018, Công ty ghi nhận mức doanh thu thuần đạt hơn 1.183,6 tỷ đồng, gấp 2 lần; lợi nhuận sau thuế đạt 399 tỷ đồng, gấp 2,1 lần so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất thuộc cổ đông công ty mẹ tính hết quý I là 318 tỷ đồng, hoàn thành 30% kế hoạch lợi nhuận 2018 mà ĐHĐCĐ đã thông qua.

Công ty cho biết có hơn 3.202 sản phẩm đã được phân phối thông qua hệ thống, tăng 39% so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến cuối tháng 3/2018, tổng tài sản của tập đoàn đạt 10.751 tỷ đồng, tăng 5% so với đầu năm; trong đó số dư tiền mặt và các khoản tương đương tiền là 1.273 tỷ đồng, chiếm 11,8% tổng tài sản.

H.H