Quý 3: LDG lãi giảm 43% so với cùng kỳ

Công ty Cổ phần Đầu tư LDG (HoSE: LDG) vừa công bố báo cáo tài chính quý 3 với doanh thu giảm 27% còn 324 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp theo đó giảm 29% xuống 222 tỷ đồng.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Bên cạnh đó, doanh nghiệp không còn khoản thanh lý đầu tư lớn như cùng kỳ khiến doanh thu tài chính giảm 99%. Kết quả, LDG báo lãi sau thuế 150 tỷ đồng, giảm 43% so với cùng kỳ năm 2018.     

Quý 3: LDG lãi giảm 43% so với cùng kỳ - ảnh 1
Dù vậy, doanh thu 9 tháng của LDG vẫn tăng 12% lên 679 tỷ đồng. Nhờ nguồn thu lớn thanh lý đầu tư ở đầu năm (chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại CTCP Đầu tư Du lịch Suối Mơ), công ty báo lãi sau thuế gần 348 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2018. Thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) đạt 1.532 đồng, tương đương cùng kỳ do doanh nghiệp có tăng vốn điều lệ.

Theo kế hoạch đề ra cho năm 2019, LDG đặt mục tiêu doanh thu 3.289 tỷ và lợi nhuận sau thuế 600 tỷ đồng. Với kết quả 9 tháng, công ty mới thực hiện được 58% chỉ tiêu lợi nhuận.

Tại cuối tháng 9, LDG có tổng tài sản 5.848 tỷ đồng, tăng gần 1.000 tỷ so với đầu năm. Những khoản mục thay đổi lớn là phải thu ngắn hạn khác (tăng khoảng 1.000 tỷ đồng do tăng các khoản đặt cọc, chuyển nhượng cổ phần), hàng tồn kho (tăng 380 tỷ), tài sản dở dang dài hạn (tăng 270 tỷ); ngược lại các khoản tương đương tiền giảm 422 tỷ và tài sản cố định giảm 139 tỷ.


NDH