Quý 3: KSB báo lãi giảm 41%

Biên lãi gộp quý 3 giảm từ 44% về 37%.Chi phí lãi vay 9 tháng gấp 3 lần lên 51 tỷ đồng. Công ty mới thực hiện được 59% kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm sau 9 tháng.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Doanh thu thuần hợp nhất quý 3 của Công ty Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (Bimico, HoSE: KSB) đạt 253 tỷ đồng, tương đương cùng kỳ năm trước. Giá vốn tăng 12,5% lên 159 tỷ đồng nên lãi gộp giảm 15,5% về 94 tỷ đồng. Biên lãi gộp sụt giảm mạnh từ 44% về 37% do lợi nhuận từ cho thuê đất tại KCN Đất Cuốc giảm nhưng giá vốn vẫn tăng.

Quý 3: KSB báo lãi giảm 41% - ảnh 1
Chi phí tài chính trong kỳ cũng tăng từ 15 tỷ lên 22 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng từ 13 tỷ lên 17 tỷ đồng. Theo đó, lợi nhuận sau thuế KSB giảm 41% về 36 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần tăng 9% đạt 842 tỷ đồng. Biên lãi gộp giảm từ 46% về 43% nên lãi gộp chỉ còn tăng 3% đạt 366 tỷ đồng. Chi phí lãi vay gấp 3 lần cùng kỳ lên mức 51 tỷ đồng, chi phí bán hàng tăng 26%, hoạt động khác giảm lợi nhuận từ 8 tỷ về 2 tỷ đồng.

Do vậy, lũy kế 9 tháng, lợi nhuận sau thuế của công ty giảm 11% đạt 189 tỷ đồng. Như vậy, công ty mới thực hiện được 59% kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm sau 9 tháng.

Năm 2019, KSB đề ra kế hoạch doanh thu tăng 15% đạt 1.400 tỷ đồng nhưng lợi nhuận giảm 2% về 320 tỷ đồng.


NDH