Quý 3: Digiworld lãi tăng 42%

Công ty cổ phần Thế giới số (Digiworld, HoSE: DGW) thông báo đạt 2.615 tỷ đồng doanh thu trong quý III, tăng 51% và lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 52 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ.
Quý 3: Digiworld lãi tăng 42%

Tính chung 9 tháng đầu năm, doanh thu của công ty đạt 5.992 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế thu về 113 tỷ đồng, tăng 43%. So với kế hoạch năm 2019, doanh nghiệp đã thực hiện 84% chỉ tiêu doanh thu và 82% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Quý 3: Digiworld lãi tăng 42% - ảnh 1
Về cơ cấu các mảng kinh doanh, mặt hàng điện thoại di động đóng góp tỷ trọng lớn nhất với doanh thu 2.566 tỷ đồng, tăng 45% nhờ mức tăng mạnh của Xiaomi ở phân khúc tầm trung. Theo đó mặt hàng này đã hoàn thành 86% kế hoạch cả năm. Ngành hàng máy tính xách tay & máy tính bảng của Digiworld ghi nhận mức doanh thu 2.250 tỷ, tăng 27% và đã cán mốc 93% kế hoạch năm.

Ngành hàng thiết bị văn phòng ghi nhận doanh thu 9 tháng đầu năm 2019 đạt 994 tỷ, hoàn thành 71% kế hoạch. Công ty kỳ vọng mặt hàng này sẽ tăng bình quân 25% trong 3 năm tới sau khi ký kết hợp tác với thương hiệu ổ cứng số 1 thế giới SEAGATE trong quý III. Ngành hàng tiêu dùng dù mới được Digiworld phát triển nhưng đã ghi nhận doanh thu 182 tỷ, tăng 243%.

Doanh thu 
 thuần
Q3/2019
Q3/2018
Thay đổi
9T2019
9T2018
Thay đổi
Kế hoạch
 2019
Kế hoạch

MTXT và 

MTB

1.129

855

32%

2.250

1.766

27%

2.410

93%

Điện thoại 

di động

1.015

564

80%

2.566

1.768

45%

3.000

86%

Thiết bị 

văn phòng

405

308

31%

994

792

25%

1.390

71%

Hàng

tiêu dùng

66

10

560%

182

53

243%

350

52%

Tổng

2.615

1.737

51%

5.992

4.380

37%

7.150

84%

Tính đến hết tháng 9, tổng tài sản của Digiworld trên 2.000 tỷ đồng, chủ yếu nằm ở các khoản phải thu 942 tỷ đồng và 839 tỷ đồng hàng tồn kho. Công ty đã giảm vay nợ ngắn hạn từ 837 tỷ đầu năm về còn 594 tỷ đồng. Lợi nhuận chưa phân phối của doanh nghiệp là 415 tỷ đồng trên vốn điều lệ 420 tỷ đồng.


NDH