Quý 3: Công ty mẹ CII báo lãi đột biến đạt 307 tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ CII đạt 306,9 tỷ đồng, tăng mạnh so với con số 3,3 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận được chia từ công ty con tăng và lãi thoái vốn công ty liên kết lớn.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Công ty mẹ Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP HCM (HoSE: CII) công bố báo cáo tài chính quý III với doanh thu hoạt động tài chính tăng mạnh từ 149 tỷ lên 559 tỷ đồng, chi phí tài chính cũng tăng từ 133 tỷ lên 220 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 306,9 tỷ đồng, gấp nhiều lần con số 3,3 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Quý 3: Công ty mẹ CII báo lãi đột biến đạt 307 tỷ đồng - ảnh 1
Nguồn: BCTC quý 3
Doanh thu tài chính tăng mạnh so với cùng kỳ nhờ lợi nhuận được chia từ các công ty con tăng 158,3 tỷ đồng so cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, thu nhập từ hoạt động thoái vốn đầu tư đã hoàn thành trong tháng 7, lợi nhuận từ chuyển nhượng vốn đạt 350 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu tài chính đạt 942 tỷ đồng, gấp 2,6 lần; chi phí tài chính cũng tăng 72% ghi nhận 545 tỷ đồng, riêng lãi vay là 399 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế lũy kế đạt 375,6 tỷ đồng, tăng 362,3 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Theo dự báo, lãi thuộc về cổ đông công ty mẹ năm 2019 của CII sẽ tăng 6,3 lần lên 696 tỷ đồng so với kết quả thấp năm 2018, nhờ dự án Riverpark, hợp nhất NBB và thu phí từ các dự án Mở rộng Xa lộ Hà Nội và Rạch Miễu Giai đoạn 2.


NDH