Quý 3: CNG Việt Nam báo lãi sau thuế giảm 42%

Công ty CP CNG Việt Nam (HoSE: CNG) đạt 566 tỷ đồng doanh thu trong quý 3, tăng 11,6% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, giá vốn kỳ này tăng mạnh 20% và đạt 516 tỷ đồng, khiến lợi nhuận gộp giảm 35% xuống còn 50 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp giảm từ 15% xuống còn 8,8%.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Doanh thu hoạt động tài chính tăng 24% lên 3,2 tỷ đồng nhờ tăng khoản lãi tiền gửi. Trong khi đó, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm lần lượt 35% và 14%.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế kỳ này đạt 22 tỷ đồng, giảm 42% so với cùng kỳ. Nguyên nhân việc lợi nhuận kỳ này giảm mạnh là do giá khí đầu vào tăng và giá dầu thế giới giảm. Do ngành nghề kinh doanh chủ yếu là sản xuất khí thiên nhiên CNG, LNG và LPG và giá khí có có sự tham chiếu cao theo giá dầu thế giới nên diễn biến xấu của giá nguyên liệu trên ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả kinh doanh của công ty.

Quý 3: CNG Việt Nam báo lãi sau thuế giảm 42% - ảnh 1
Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần đạt 1.622 tỷ đồng, tăng 23%. Lợi nhuận gộp giảm 16,5% xuống còn 148,6 tỷ đồng. Công ty báo lãi sau thuế đạt 64 tỷ đồng, giảm 24% so với 9 tháng đầu năm 2018 và hoàn thành 76% kế hoạch năm.

Tại thời điểm 30/9, tổng tài sản đạt 859,8 tỷ đồng, tăng nhẹ 2,9% so với số đầu năm. Tiền và tương đương tiền tăng từ 348 tỷ đồng lên thành 366 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là khoản tương đương tiền bao gồm tiền gửi có kỳ hạn trong vòng 3 tháng với lãi suất được hưởng hàng năm từ 5% đên 5,5%.


NDH