Quý 3: Chứng khoán Bảo Minh lỗ hơn 41 tỷ đồng

(BĐT) - Chứng khoán Bảo Minh (UPCoM: BMS) đạt gần 17,8 tỷ đồng doanh thu hoạt động trong quý 3, giảm 72% so với cùng kỳ. Kỳ này, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) giảm sâu 80% so với cùng kỳ và đạt chỉ 11,6 tỷ đồng. Trong khi đó, doanh thu môi giới tăng 15% lên 3,96 tỷ. Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) tăng 61% lên 1,3 tỷ đồng.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Kỳ này, công ty bị lỗ gần 60 tỷ đồng do đánh giá lại các tài sản tài chính FVTPL, gấp 2,9 lần so với mức lỗ 20,3 tỷ đồng của cùng kỳ.

Kết quả, Chứng khoán Bảo Minh báo lỗ nặng 41,4 tỷ đồng quý III, trong khi cùng kỳ vẫn lãi gần 14 tỷ đồng.

Quý 3: Chứng khoán Bảo Minh lỗ hơn 41 tỷ đồng - ảnh 1 
Lũy kế 9 tháng, công ty đạt 151 tỷ đồng doanh thu hoạt động, giảm 44% so với cùng kỳ. Dù lỗ trong quý 3 nhưng do lãi lớn trong 6 tháng đầu năm nên công ty vẫn ghi nhận lơi nhuận 9 tháng tăng 15% so với cùng kỳ và đạt 32,4 tỷ đồng.

Tổng tài sản tại thời điểm 30/9 đạt 773,6 tỷ đồng, tăng 2,6% so với số đầu năm, trong đó, khoản tài sản tài chính FVTPL tăng mạnh từ 226 tỷ đồng lên thành 374 tỷ đồng.


NDH