Quý 3: ACL báo lãi giảm 80%

Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang (HoSE: ACL) vừa công bố báo cáo tài chính quý 3 với doanh thu giảm 44% xuống 261 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp theo đó giảm 61% còn 57,4 tỷ đồng.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Sự sụt giảm doanh số dẫn đến chi phí bán hàng giảm 38%; trong khi đó chi phí bán hàng và chi phí lãi vay gia tăng. Kết quả, doanh nghiệp báo lãi giảm 80% còn 19 tỷ đồng.

Quý 3: ACL báo lãi giảm 80% - ảnh 1
Tính lũy kế 9 tháng, doanh thu của ACL giảm 9% còn 1.080 tỷ đồng và lãi giảm 10% còn 132 tỷ đồng. Kết quả giảm sâu của quý 3 là nguyên nhân chính khi trong nửa đầu năm, công ty vẫn lãi 113 tỷ đồng, gấp 2,2 lần cùng kỳ.

Năm 2019, công ty đặt kế hoạch doanh thu 1.600 tỷ và lợi nhuận trước thuế 180 tỷ đồng. Theo kết quả trên, ACL đã hoàn thành được 68% chỉ tiêu doanh thu và 82% mục tiêu lợi nhuận.

Tổng tài sản của doanh nghiệp đến cuối tháng 9 đạt gần 1.400 tỷ đồng. Khoản mục biến động mạnh nhất là hàng tồn kho tăng từ 463 tỷ đầu năm lên 701 tỷ đồng, trong khi phải thu ngắn hạn khách hàng lại giảm từ 367 tỷ xuống 234 tỷ đồng.

Về nợ phải trả, doanh nghiệp chỉ vay nợ ngắn hạn 573 tỷ đồng chiếm 41% tổng tài sản. Về của để dành, ACL có 432 tỷ đồng lợi nhuận chưa phân phối, 16 tỷ thặng dư vốn cổ phần và 15 tỷ quỹ đầu tư phát triển.

Vào ngày 1/11 tới đây, ACL sẽ chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 15%, tương đương số tiền 34 tỷ đồng. Ngoài ra, công ty còn quyết định lựa chọn thời điểm phù hợp để tăng vốn điều lệ bằng hình thức cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 120%.


NDH