Quý 2/2018, MWG lãi ròng tăng 43%, tồn kho tăng ên 14.000 tỷ đồng sau sáp nhập

Sau 6 tháng, Thế giới di động đã thực hiện 59% kế hoạch lợi nhuận năm. Công ty đã sở hữu 49% vốn của CTCP Bán lẻ An Khang với giá trị 61,3 tỷ đồng.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Theo BCTC hợp nhất quý II, CTCP Đầu tư Thế giới Di động (HOSE: MWG) ghi nhận doanh thu thuần 21.807 tỷ đồng, tăng 39% so với cùng kỳ 2017. Giá vốn hàng bán chỉ cao hơn 37,7%, đẩy lãi gộp tăng 47% lên 3.861,6 tỷ đồng.

Hoạt động tài chính ghi nhận doanh thu 72 tỷ đồng, tăng 36% trong khi chi phí cao hơn 89% lên 105,7 tỷ đồng chủ yếu do chi phí lãi vay. Tới cuối tháng 6, MWG hiện vay nợ 8.082 tỷ đồng, tăng 19% so với đầu năm, nợ vay ngắn hạn chiếm 83%.

Chi phí bán hàng và chi phí quản lý lần lượt tăng 47% và 33%. MWG kết thúc quý II với khoản lãi ròng 732 tỷ đồng, tăng gần 43% so với cùng kỳ. 

Quý 2/2018, MWG lãi ròng tăng 43%, tồn kho tăng ên 14.000 tỷ đồng sau sáp nhập  - ảnh 1
Lũy kế 6 tháng, công ty ghi nhận doanh thu và lợi nhuận ròng lần lượt 44.570,5 tỷ đồng và 1.539 tỷ đồng, tăng trưởng 43% và 44%, tương đương 52% và 59% kế hoạch cả năm. Công ty hiện có 3.726 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, bên cạnh khoản thặng dư vốn cổ phần 551 tỷ đồng.

Sau nửa năm, tổng tài sản của MWG đạt 24.343 tỷ đồng, tăng 7% so với đầu kỳ. Tài sản ngắn hạn chiếm 81%, chủ yếu là hàng tồn kho hơn 14.275 tỷ đồng. Trong đó, thiết bị điện tử, điện lạnh chiếm 43%.

Giá trị hàng tồn kho của MWG

Quý 2/2018, MWG lãi ròng tăng 43%, tồn kho tăng ên 14.000 tỷ đồng sau sáp nhập  - ảnh 2
Công ty có 2.904 ty đồng tiền và tiền gửi. Tài sản dài hạn phần lớn là tài sản cố định 3.418 tỷ đồng. Khoản đầu tư công ty liên doanh, liên kết ghi nhận 61,3 tỷ đồng, tương đương 49% vốn của CTCP Bán lẻ An Khang – đơn vị bán thuốc, dụng cụ ý tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh… Ngoài ra, MWG đang sở hữu 5 công ty nắm giữ 99,27 – 100% vốn, trong đó có CTCP Thế giới Số Trần Anh và Bách Hóa Xanh.

Mặt khác, về nguồn vốn, bên cạnh vay nợ tài chính, MWG có khoản phải trả người bán ngắn hạn 5.814 tỷ đồng, chủ yếu là phải người bán khác gần 4.872 tỷ đồng. Bên cạnh đó, chi phí phải trả cũng ghi khoản thưởng phải trả nhân viên 1.146 tỷ đồng.


NDH