QCG bị phạt 70 triệu đồng vì công bố thông tin không đúng hạn, không đầy đủ

QCG có nhiều lần trong hai năm 2017 - 2018 vi phạm công bố thông tin liên quan tới báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, việc nhận sáp nhập, thay đổi nhân sự...

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa xử phạt 70 tỷ đồng với CTCP Quốc Cường Gia Lai - QCGL (HoSE: QCG) do có hành vi công bố thông tin không đúng thời hạn, không đầy đủ theo quy định pháp luật trong nhiều thời điểm trong năm 2017 - 2018.

Một số lần công bố thông tin không đúng thời hạn như BCTC quý I, II, IV năm 2017; BCTC quý I, II năm 2018; BCTN năm 2017; Không công bố thông tin giao dịch với các bên liên quan tại báo cáo quản trị năm 2017, 2018... Hoặc các đợt QCGL nhận chuyển nhượng cổ phần trong 2017 như Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Sông Mã; CTCP Quốc tế An Vui, CTCP Bất động sản Hiệp Phú, CTCP Sparkle Value Homes...

Liên quan với nhân sự, QCGL cũng không công bố thông tin kịp thời việc từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Đa Thời ngày 15/6/2018, từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Cao Đăng Hoạt ngày 25/9/2017 hay việc bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021 trong kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên 2017.

Quyết định phạt có hiệu lực kể từ ngày 24/6.

Vì vi phạm về nghĩa vụ công bố thông tin, cổ phiếu QCG cũng bị HoSE đưa vào diện cảnh báo từ ngày 15/2 đến nay.


NDH