Q1/2016: CMG hoàn nhập dự phòng 11,4 tỷ đồng, lợi nhuận tăng hơn 207%

Công ty cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMG vừa công bố báo cáo tài chính riêng quý 1/2016 với ghi nhận về lợi nhuận sau thuế tăng vọt gần 20 tỷ so với cùng kỳ năm 2015, đạt 38 tỷ đồng.
Q1/2016: CMG hoàn nhập dự phòng 11,4 tỷ đồng, lợi nhuận tăng hơn 207%

Báo cáo kết quả kinh doanh cho thấy, hết quý 1/2016, mặc dù doanh thu bán hàng và cung cấp dịch của CMG giảm mạnh tới hơn 83% so với quý 1/2015, chỉ đạt 29,75 tỷ đồng và chi phí giá vốn hàng bán đạt 17,8 tỷ đồng ( giảm khoảng 89%), tuy nhiên lợi nhuận tăng hơn 9% từ 10,8 tỷ đồng trong quý 1/2015 lên 11,9 tỷ  trong quý 1/2016.

Ngoài ra, nhờ hoàn nhập dự phòng khoản đầu tư tài chính dài hạn lên đến 11,4 tỷ đồng (chủ yếu là vào Công ty TNHH sản xuất thương mại CMG) và lãi vay ngân giảm giảm dần tới 5,3  tỷ đồng, CMG ghi nhận thêm gần 17 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Theo bảng cân đối kế toán ngày 31/3/2016, nợ phải trả của CMG giảm tới 80% so với cùng kỳ năm trước, từ 295 tỷ đồng, chỉ còn hơn 60 tỷ đồng. Trong đó, ngoài sụt giảm mạnh khoản phải trả cho người bán ngắn hạn từ 178,8 tỷ đồng xuống còn 13,9 tỷ đồng, thì CMG cũng ghi nhận vay và nợ thuê tài chính giảm mạnh từ 52,46 tỷ đồng xuống còn 6,16 tỷ đồng đối với ngắn hạn và không còn khoản dài hạn.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 22/4 ghi nhận tăng 0,67%, chốt phiên tại 15.000/CP với khối lượng khớp lệnh là gần 30.000 đơn vị, kết thúc một tuần tăng nhẹ hơn 2%.

Theo Việt Dương
ĐTCK