Pymepharco muốn nới room ngoại lên 100%

(BĐT) - Công ty CP Pymepharco (Pymepharco, mã chứng khoán: PME) vừa công bố tài liệu họp đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường gồm nhiều nội dung. Trong đó, đáng chú ý là việc Ban lãnh đạo Pymepharco trình ĐHĐCĐ thông qua phương án tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài lên mức 100%.
Ảnh  minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Pymepharco là doanh nghiệp hoạt động trong ngành sản xuất và phân phối dược phẩm, đây là ngành nghề kinh doanh có điều kiện nên tỷ lệ sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài tại Pymepharco hiện nay đang áp dụng tối đa là 49%. Hiện tại, Stada Service Holding B.V, một công ty con của hãng dược phẩm Stada của Đức, đang nắm 49% cổ phần kể từ khi đầu tư vào Pymepharco năm 2011.

Để được nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài lên 100%, Ban lãnh đạo Công ty cũng trình phương án điều chỉnh ngành nghề kinh doanh. Đơn cử như bỏ ngành nghề: “Xuất nhập khẩu trực tiếp thuốc; Mua bán vacxin, sinh phẩm y tế”.

Nửa đầu năm 2018, doanh thu và lợi nhuận ròng của Pymepharco lần lượt đạt 828,7 tỷ đồng và 157,1 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 0,39% và 6% so với cùng kỳ 2017.

Hoàng Việt