PVN ước doanh thu 336.000 tỷ đồng trong 6 tháng

Sau 5 tháng đầu năm, tập đoàn đạt 227.800 tỷ đồng doanh thu và nộp ngân sách 41.000 tỷ đồng, hướng đến vượt chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Trong 5 tháng đầu năm, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) ước tổng doanh thu đạt 277.800 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước 41.000 tỷ đồng, vượt 6,2% chỉ tiêu 5 tháng.

Các chỉ tiêu khai thác dầu khí, sản xuất điện, đạm, xăng dầu của tập đoàn đều hoàn thành vượt mức. Chỉ tiêu sản xuất đạm 5 tháng đạt 563.100 tấn, vượt 13,5% kế hoạch 5 tháng.

Công tác phát triển mỏ được triển khai tích cực, đưa mỏ Cá Tầm vào khai thác từ ngày 25/1 với sản lượng đạt trên 1.180 tấn/ngày.

Tổng doanh thu 6 tháng dự kiến đạt 336.000 tỷ đồng, vượt 8% so với kế hoạch 6 tháng và tương đương 55% kế hoạch năm. Tập đoàn sẽ nộp ngân sách Nhà nước 6 tháng 49.700 tỷ đồng, vượt 7% so với kế hoạch 6 tháng và tương đương 57% kế hoạch năm.

Hoạt động của các đơn vị sản xuất là Vietrsovpetro, PVEP, Rusvietpetro, BSR, PVPower, PVCFC... đều giữ được nhịp độ, bám sát kế hoạch được giao.


NDH