PV GAS hoàn thành vượt mức chỉ tiêu, nộp NSNN gần 5 nghìn tỷ đồng

Trong bối cảnh không mấy thuận lợi từ việc giá dầu suy giảm kéo dài, tác động mạnh tới mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh, nhưng nhiều doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) vẫn hoàn thành vượt kế hoạch đề ra, trong đó tiêu biểu là PV GAS với ước tính năm 2017 sẽ nộp ngân sách Nhà nước (NSNN) lên đến 4.690 tỷ đồng.
PV GAS thực hiện vượt mức tất cả các chỉ tiêu sản lượng năm 2017
PV GAS thực hiện vượt mức tất cả các chỉ tiêu sản lượng năm 2017

Cụ thể, đến ngày 31/12/2017, PV GAS đã thực hiện vượt mức tất cả các chỉ tiêu sản lượng do PVN giao kế hoạch năm 2017. Cụ thể, khí ẩm tiếp nhận 9,83 tỷ m3, đạt 102% kế hoạch năm; khí khô sản xuất và cung cấplà 9,61 tỷ m3, đạt 104% kế hoạch năm; Condensate sản xuất và cung cấp là 78.7000 tấn, đạt 146% kế hoạch năm và LPG sản xuất và cung cấp là 1.349.400 tấn, đạt 129% kế hoạch năm.

PV GAS cũng được ghi nhận là một trong những đơn vị có đóng góp lớn vào việc hoàn thành nhiệm vụ của PVN năm 2017, trong điều kiện PV GAS gặp không ít khó khăn do một số hệ thống khí đưa vào hoạt động đã lâu, chi phí bảo dưỡng sửa chữa ngày một lớn. Bên cạnh đó, do mưa nhiều, nước các hồ thủy điện ở mức cao nên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) ưu tiên huy động điện từ thủy điện (sản lượng huy động từ khí chỉ bằng 94% năm 2016).

Về các chỉ tiêu tài chính, năm nay, PV GAS đã hoàn thành vượt mức từ 28-68% so với kế hoạch, tăng so với năm 2016. Doanh thu 66.001 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 10.560 tỷ đồng, tăng 9-15% so với thực hiện năm 2016; đóng góp trên 13% doanh thu và 44% lợi nhuận toàn Tập đoàn; đóng góp vào ngân sách Nhà nước gần 4.690 tỷ đồng.

Với quyết tâm, nỗ lực của lãnh đạo và người lao động Tập đoàn, sản lượng khai thác dầu và khí năm 2017 đều vượt so với kế hoạch Chính phủ giao. Về tài chính, tổng doanh thu toàn Tập đoàn vượt 12% kế hoạch năm, tăng 8% so với năm 2016; nộp ngân sách Nhà nước đạt 94 nghìn tỷ đồng, vượt 24% so với kế hoạch năm, tăng 4% so với năm 2016; Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất ước đạt 23,8 nghìn tỷ đồng, vượt 43% kế hoạch năm.

Đặc biệt, PV GAS và một số đơn vị thành viên của PVN đã về đích sớm so với kế hoạch từ 35-60 ngày và được ghi nhận là một trong những đơn vị của PVN hoàn thành kế hoạch cả năm các chỉ tiêu tài chính hợp nhất (tổng doanh thu, lợi nhuận trước thuế, nộp ngân sách nhà nước).


VGP