PV Gas chốt quyền tạm ứng cổ tức 23% tiền mặt

Tổng công ty khí Việt Nam (PV Gas - HoSE: GAS) thông báo ngày 30/8 đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện thanh toán cổ tức tiền mặt tỷ lệ 23%, bao gồm 13% là cổ tức của đợt 3 năm 2018 và 10% cổ tức 2019. Ngày giao dịch không hưởng quyền 29/8 và ngày thanh toán 30/9.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Với hơn 1,9 tỷ cp đang lưu hành, PV Gas dự chi khoảng 4.400 tỷ đồng cho đợt thanh toán cổ tức này.

Năm vừa qua, PV Gas lên kế hoạch chi ra 7.756 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông, ứng với tỷ lệ 40% nhưng thực tế thanh toán 10.144 tỷ đồng, tỷ lệ 53%. Đến năm nay công ty lên kế hoạch chi trả cổ tức tỷ lệ 30% bằng tiền mặt (5.742 tỷ đồng).

Tính đến 30/6, PV GAS có 18.945,9 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển, 6.037 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Nửa đầu năm, tổng công ty đạt doanh thu 38.992,6 tỷ đồng, lợi nhuận ròng 6.037 tỷ đồng; tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước. So với kế hoạch năm, PV Gas hoành thành 61% kế hoạch doanh thu và 81% chỉ tiêu lãi ròng.


NDH