PSD tạm ứng cổ tức tiền mặt tỷ lệ 10%

(BĐT) - CTCP Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu khí (Mã CK: PSD) vừa thông qua Nghị quyết của HĐQT về việc tạm ứng cổ tức năm 2017 cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 10%, tức 1.000 đồng/cổ phiếu.

Theo đó, Công ty dự kiến sẽ chi hơn 21,26 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông, thời gian thực hiện chi trả dự kiến chậm nhất là ngày 31/1/2018.

Ngoài ra, HĐQT giao cho ông Vũ Tiến Dương, Chủ tịch HĐQT, người đại diện pháp luật của Công ty thực hiện thủ tục thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức năm 2017 và giao cho bà Lê Thị Chiến, kế toán trưởng Công ty thực hiện việc chi trả.

Về tình hình hoạt động 9 tháng 2017, Công ty ghi nhận mức doanh thu đạt 4.681,92 tỷ đồng, tăng 6,95% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt 46,56 tỷ đồng, giảm 2% so với cùng kỳ 2016. Như vậy, Công ty đã hoàn thành 80,72% kế hoạch doanh thu và 72,75% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Hoàng Hải