Pinaco tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 tỷ lệ 8%

(BĐT) - Ngày 9/10 tới sẽ là ngày CTCP Pin Ắc quy miền Nam (Pinaco, mã: PAC) chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức tiền mặt đợt 1/2018, với tỷ lệ 8%. Thời gian thanh toán dự kiến là ngày 25/10.

Với 46,47 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ chi 37,2 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Năm 2018, Công ty đặt mục tiêu doanh thu đạt 3.000 tỷ đồng, chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 145 tỷ đồng, tỷ lệ chia cổ tức là 15% bằng tiền mặt.

Kết thúc 6 tháng đầu năm nay, Công ty ghi nhận mức doanh thu đạt 1.729 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 71 tỷ đồng, hoàn thành lần lượt 57,5% kế hoạch doanh thu và 48,97% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

T.H