Phục Hưng Holdings chốt trả cổ tức với tỷ lệ 18% bằng tiền và cổ phiếu

(BĐT) - Ngày 22/10 tới, Công ty CP Xây dựng Phục Hưng Holdings (PHC) sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2018 với tỷ lệ 8% bằng tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu. Thời gian thanh toán dự kiến từ ngày 10/11/2019.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, Công ty dự kiến phát hành hơn 2,34 triệu cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là hơn 23,4 tỷ đồng. Nguồn vốn dùng để chi trả cổ tức được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2018 của Công ty.

Về tình hình hoạt động kinh doanh nửa đầu năm 2019, Công ty ghi nhận mức doanh thu đạt 1.451 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 35 tỷ đồng, tăng lần lượt 11% và 23% so với cùng kỳ năm 2018.

 

Lê Hải