Phú Tài dự kiến trả cổ tức năm 2017 với tỷ lệ 60%

(BĐT) - Theo tài liệu họp ĐHĐCĐ của Công ty CP Phú Tài, Công ty dự kiến chi cổ tức năm 2017 với tỷ lệ 60%/vốn điều lệ. Trong đó, Công ty sẽ thực hiện chi trả 10% bằng tiền mặt và 50% bằng cổ phiếu.
Ảnh minh họa. Nguồn: Phú Tài
Ảnh minh họa. Nguồn: Phú Tài

Năm 2018, Công ty đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 5.216 tỷ đồng, tăng 30% so với năm 2017. Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 475 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2017 và cổ tức dự kiến không thấp hơn 30%/vốn điều lệ. Tại ĐHĐCĐ 2018, Công ty cũng sẽ trình phương án thay đổi mô hình hoạt động.  

Hoàng Việt