Phú Tài chốt trả cổ tức 2017 tổng tỷ lệ 60%

(BĐT) - Ngày 28/6 tới sẽ là ngày đăng ký cuối cùng thực hiện chi trả cổ tức năm 2017 của CTCP Phú Tài (Mã CK: PTB).

Về phương án trả cổ tức bằng tiền mặt, Công ty dự kiến sẽ chi trả với tỷ lệ 10%, tương đương với số tiền thanh toán 32,4 tỷ đồng. Thời gian thanh toán là ngày 16/7.

Về phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu, Công ty sẽ phát hành thêm 16,2 triệu cổ phiếu mới cho cổ đông hiện hữu, với tỷ lệ 50%. Vốn điều lệ của Công ty sau phát hành sẽ tăng thành 486 tỷ đồng.

Năm 2017, Công ty ghi nhận 4.017 tỷ đồng doanh thu hợp nhất và 361 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Năm 2018, Công ty đặt kế hoạch doanh thu đạt 4.804 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 475 tỷ đồng.

T.H