Phê duyệt danh mục ĐVSNCL chuyển thành công ty cổ phần của Bến Tre và Lào Cai

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ vừa có văn bản đồng ý phê duyệt Danh mục đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL) chuyển thành công ty cổ phần theo tờ trình của hai tỉnh Bến Tre và Lào Cai trong giai đoạn 2018-2020.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo đó, đối với tỉnh Lào Cai, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đồng ý thực hiện chuyển thành công ty cổ phần, Nhà nước nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ hoặc không giữ cổ phần tại 7 ĐVSNCL sau: Trung tâm tư vấn giám sát và quản lý dự án xây dựng; Viện Kiến trúc Quy hoạch xây dựng; Trung tâm kiểm định và kiểm nghiệm hàng hoá; Trung tâm Dịch vụ Khu kinh tế; Trung tâm tư vấn và dịch vụ tài chính; Trung tâm giống nông nghiệp; Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ.

7 đơn vị sự nghiệp này có lĩnh vực hoạt động phù hợp với Danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển ĐVSNCL thành công ty cổ phần quy định tại Điều 3, Quyết định số 31/2017/QĐ-TTg ngày 17/7/2017.

Đối với 2 đơn vị sự nghiệp Trung tâm kỹ thuật tài nguyên và môi trường, Trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông của tỉnh Lào Cai không thuộc danh mục ngành, lĩnh vực quy định theo Điều 3 Quyết định trên, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ giao UBND tỉnh này xây dựng phương án chi tiết chuyển sang công ty cổ phần để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đồng ý chủ trương chuyển Trung tâm đăng kiểm, đào tạo, sát hạch, kiểm định và tư vấn công trình giao thông (thuộc Sở Giao thông vận tải Bến Tre) thành công ty cổ phần, Nhà nước nắm giữ 51%, thực hiện năm 2019, theo Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chuyển đổi ĐVSNCL thành công ty cổ phần và các pháp luật khác có liên quan. Đây là ĐVSNCL duy nhất của tỉnh Bến Tre thực hiện chuyển thành công ty cổ phần trong giai đoạn 2017-2020.


VGP