PGT: Một thành viên HĐQT “tố” Công ty vi phạm trong việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

BĐT - Một cổ đông, đồng thời là thành viên HĐQT của CTCP Taxi Gas Sài Gòn Petrolimex (mã: PGT) vừa có đơn thư khiếu nại lên cơ quan chức năng phản ánh vi phạm tại công ty này trong việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
PGT: Một thành viên HĐQT “tố” Công ty vi phạm trong việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Biên bản kiểm phiếu của PGT

Theo đó, vào tháng 8/2015, PGT có gửi phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh và ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cho phù hợp với những quy định mới của Luật Doanh nghiệp 2014.

Trong đơn thư, thành viên HĐQT này nêu, ông không được mời tham dự kiểm phiếu dù Khoản 5 Điều 145 Luật Doanh nghiệp quy định: HĐQT tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban Kiểm soát hoặc của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý công ty. Trước khi gửi phiếu lấy ý kiến, PGT không họp HĐQT. Việc kiểm phiếu có nhiều khuất tất, không minh bạch.

Cũng theo phản ánh, biên bản kiểm phiếu có nhiều phiên bản và có sự sai lệch nội dung giữa các phiên bản. Một phiên bản kiểm phiếu do Công ty cung cấp cho cổ đông này thể hiện duy nhất Chủ tịch HĐQT Kakazu Shogo (quốc tịch Nhật Bản) có mặt trực tiếp tại buổi kiểm phiếu, 2 thành viên HĐQT không có mặt (không được mời - theo đơn thư), 2 thành viên còn lại ủy quyền cho ông Kakazu Shogo. Nhưng biên bản kiểm phiếu do PGT công bố trên cổng thông tin điện tử của HNX lại thể hiện 5/6 thành viên HĐQT tham gia kiểm phiếu. Biên bản này không có chữ ký của các thành viên tham gia kiểm phiếu.

Theo phản ánh của cổ đông, sau khi ban hành Nghị quyết ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT sửa đổi, bổ sung điều lệ, HĐQT PGT đã sửa đổi điều lệ, trong đó quy định HĐQT PGT chỉ có 3 - 4 người thay vì 5 - 7 người như hiện nay. Với Điều lệ sửa đổi này, PGT tổ chức ĐHCĐ bất thường vào ngày 21/12 tới đây nhằm bầu lại HĐQT, giảm bớt thành viên HĐQT, thay đổi trụ sở, thay đổi tên công ty.

Cho rằng quá trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, ra Nghị quyết HĐQT, Nghị quyết ĐHCĐ, tổ chức ĐHCĐ bất thường vi phạm các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty, thành viên HĐQT này đã gửi đơn tới cơ quan chức năng đề nghị kiểm tra, xem xét.

ĐTCK đã liên hệ với PGT để tìm hiểu thông tin nhưng đến nay vẫn chưa nhận được phản hồi từ PGT.

Được biết, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán đã liên hệ với cổ đông để xác minh.

Đáng chú ý, ông Kakazu Shogo, Chủ tịch HĐQT PGT, hiện là Tổng giám đốc khiêm Phó chủ tịch HĐQT CTCP Vận chuyển Sài Gòn Tourist (mã STT). Tại STT, nội bộ cổ đông lớn cũng đang có mâu thuẫn.

Bùi Trang