Petrolimex đăng ký bán 12 triệu cổ phiếu quỹ

Doanh nghiệp thực hiện giao dịch từ ngày 27/2 đến 18/3.
Petrolimex đăng ký bán 12 triệu cổ phiếu quỹ

CTCP Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (HoSE: PLX, Petrolimex) vừa thông báo sẽ bán 12 triệu cp quỹ, tương đương gần 1% vốn điều lệ, theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận từ ngày 27/2 đến 18/3.

Hiện nay, Petrolimex đang nắm giữ hơn 135 triệu cp quỹ, tương đương 10,44% vốn.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu PLX đang được giao dịch ở mức 59.000 đồng/cp, tăng 9,5% so với đầu tháng 2.

Năm 2018, Petrolimex ghi nhận doanh thu thuần tăng 25%, đạt 191.933 tỷ đồng. Như vậy tính trung bình mỗi ngày, Petrolimex thu về 525,6 tỷ đồng.

Lợi nhuận hợp nhất trước thuế là 5.093 tỷ đồng, vượt 2% kế hoạch và tăng 6% so với cùng kỳ. Hoạt động xăng dầu đóng góp 2.693 tỷ đồng. Sản lượng xuất bán xăng dầu năm 2018 là hơn 9,9 triệu M3/tấn, tăng 2% so với 2017.

Các hoạt động kinh doanh ngoài xăng dầu mang về lãi trước thuế 2.400 tỷ đồng. Trong đó, lợi nhuận lĩnh vực hoá dầu, nhựa đường, hóa chất đạt 739 tỷ đồng, lĩnh vực kinh doanh gas đạt 206 tỷ đồng; vận tải viễn dương, vận tải đường sông, vận tải bộ thu về 307 tỷ đồng và nhiên liệu hàng không đạt 423 tỷ đồng.

Đồng thời, lợi nhuận lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, ngân hàng đạt 123 tỷ đồng; lĩnh vực kinh doanh kho đạt 251 tỷ đồng; lĩnh vực khác như xây lắp, cơ khí, thiết bị, hạ tầng, tin học, xuất nhập khẩu, dịch vụ đạt 351 tỷ đồng.

Lãi ròng năm 2018 đạt 3.712 tỷ đồng, tăng 7% so với năm 2017.


NDH