PDN báo lãi tăng 31% trong 6 tháng đầu năm

(BĐT) - Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2018, CTCP Cảng Đồng Nai (mã: PDN) ghi nhận mức doanh thu thuần đạt 172,6 tỷ đồng, tăng 34%; lãi sau thuế đạt 30,9 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ năm 2017. EPS tương ứng 2.504 đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm nay, Công ty lãi 54,8 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành 67% chỉ tiêu cả năm.

Tại ngày 30/6, Công ty có 72,6 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên vốn điều lệ 123,5 tỷ đồng.

 

T.H