PCC1 đặt mục tiêu lợi nhuận hơn 420 tỷ đồng

Công ty cổ phần Xây lắp điện I (PCC1) cho biết, năm 2017, hoạt động sản xuất - kinh doanh của PCC1 đạt kết quả khả quan.
PCC1 đặt mục tiêu lợi nhuận hơn 420 tỷ đồng

Cụ thể, giá trị sản xuất - kinh doanh đạt 4.634,3 tỷ đồng, tăng 114%; tổng doanh thu đạt 3.160,6 tỷ đồng, tăng 105% so với năm 2016; lợi nhuận sau thuế đạt 237,3 tỷ đồng; thu nhập bình quân toàn Công ty đạt 12,1 triệu đồng/người/tháng.

Năm 2018, PCC1 đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu hơn 60%; lợi nhuận tăng 75% so với năm 2017; duy trì quy mô và tốc độ đầu tư các nhà máy điện, dự án bất động sản theo mục tiêu chiến lược đã đặt ra. Các chỉ tiêu cụ thể như doanh thu phấn đấu đạt 5.226,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 420,3 tỷ đồng, trích nộp ngân sách 243,1 tỷ đồng, thu nhập người lao động đạt 13,2 triệu đồng/người/tháng.

Ông Trịnh Văn Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc PCC1 chia sẻ, để đạt được các mục tiêu này, Công ty sẽ tập trung thực hiện các giải pháp trọng điểm như nâng cao năng lực quản trị hệ thống đạt trình độ chuyên nghiệp, phát triển và điều chỉnh mục tiêu thị trường, phát triển sản phẩm mới, đồng thời đáp ứng đủ nguồn lực dành cho đầu tư các nhà máy điện, đầu tư kinh doanh dự án bất động sản, coi tăng trưởng cao về doanh thu, lợi nhuận, thu nhập cán bộ, công nhân viên làm cơ sở hoàn thành mục tiêu chiến lược đến năm 2020.


ĐTCK