PC Khánh Hòa tổ chức Lễ ký kết hợp đồng ủy quyền phần vốn góp

(BĐT) - Ngày 22/10/2019, PC Khánh Hòa tổ chức Lễ ký kết hợp đồng ủy quyền về việc quản lý phần vốn của Công ty tại các công ty con, công ty liên kết, công ty có góp vốn tại 03 đơn vị: Công ty CP Đầu tư Điện lực 3 (PC3-INVEST), Công ty CP Thủy điện Sông Chò (SCC) và Công ty CP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa (KPCECO).
PC Khánh Hòa tổ chức Lễ ký kết hợp đồng ủy quyền phần vốn góp

Theo nội dung các hợp đồng ủy quyền, ông Nguyễn Thanh Lâm là thành viên HĐQT PC3-INVEST, đại diện phần vốn 13,699 tỷ đồng của PC Khánh Hòa, chiếm 4,11% vốn điều lệ. PC3-INVEST được thành lập ngày 2/12/2007, vốn điều lệ 333,39 tỉ đồng với sự sáng lập của 6 cổ đông lớn. Ngày 05/08/2015, PC3-INVEST chính thức giao dịch cổ phiếu tại sàn Upcom. Ngành nghề kinh doanh chính: Đầu tư xây dựng các dự án nguồn điện, sản xuất kinh doanh điện năng chủ yếu trên khu vực Miền Trung và Tây Nguyên.

Ông Trần Đăng Hiền là thành viên HĐQT Công ty CP Thủy điện Sông Chò, đại diện phần vốn 10,188 tỷ đồng của PC Khánh Hòa, chiếm 14,3 % vốn điều lệ. SCC thành lập vào tháng 11/2007, vốn điều lệ 75,9 tỉ đồng. Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất và kinh doanh điện năng; quản lý, vận hành bảo dưỡng các nhà máy thủy điện; kinh doanh vật tư, thiết bị điện.

Ông Phạm Ngọc Quang được ủy quyền làm người đại diện phần vốn 4,65 tỉ đồng của PC Khánh Hòa tại KPCECO (mã cổ phiểu: KCE), chiếm 31% vốn điều lệ. KPCECO được thành lập và đi vào hoạt động vào tháng 03/2008, vốn điều lệ 15 tỉ đồng. Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất và kinh doanh sản phẩm bê tông công nghiệp, vật liệu xây dựng, sản phẩm cơ khí; vận tải hàng hóa đường bộ; xây lắp công nghiệp.

Vũ Đức