PC Khánh Hòa sơ kết công tác kiểm tra giám sát mua bán điện 9 tháng năm 2019

(BĐT) - Công ty CP Điện lực Khánh Hòa (PC Khánh Hòa) vừa tổ chức sơ kết công tác kiểm tra giám sát mua bán điện 9 tháng năm 2019 và bàn giải pháp để hoàn thành kế hoạch quý 4/2019. Nhân dịp này Công ty phối hợp tập huấn nghiệp vụ kiểm tra sử dụng điện đợt 4 cho hơn 25 CBCNV.
PC Khánh Hòa sơ kết công tác kiểm tra giám sát mua bán điện 9 tháng năm 2019

9 tháng đầu năm 2019, PC Khánh Hòa đã phát hiện 2.974 vụ vi phạm sử dụng điện, đạt 248% so với kế hoạch Tổng Công ty giao, phát hiện 26 vụ trộm cắp điện đạt 81% kế hoạch, số vụ vi phạm sử dụng điện được xử lý/số vụ vi phạm sử dụng điện được phát hiện là 2.962/2.974 vụ, đạt tỉ lệ 99,5% và thu gần 553 triệu đồng tiền bồi thường vi phạm, góp phần làm tăng giá bán bình quân của Công ty 0,29 đồng/kWh (tăng 0,04 đồng/kWh so với năm 2018).

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, các đơn vị đã tăng cường công tác kiểm tra đêm, huy động thêm nhân sự rà soát các trạm biến áp có tổn thất cao, đặc biệt chú ý đến những đối tượng khách hàng có công tơ đặt trong nhà, trụ điện đặt nơi hẻo lánh, hẻm hóc, ít người qua lại…Bên cạnh đó, bộ phận chuyên môn các điện lực đã ứng dụng công nghệ thông tin để xác định, khoanh vùng các khu vực có đối tượng khách hàng sử dụng điện bất thường.

Nhân dịp này, Công ty đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ kiểm tra sử dụng điện cho cán bộ công nhân viên làm công tác chuyên môn tại 8 điện lực trực thuộc để nâng cao kiến thức chuyên sâu, kỹ năng thực tế và chia sẻ bài học kinh nghiệm giữa các đơn vị.

Vũ Đức