Ông Nguyễn Thanh Nhung trở lại ghế CEO VietBank

Ông Nguyễn Thanh Nhung vừa được bổ nhiệm lại chức danh Quyền tổng giám đốc Vietbank sau một năm rời vị trí.
Ông Nguyễn Thanh Nhung được bổ nhiệm quyền Tổng giám đốc Vietbank từ ngày 16/10.
Ông Nguyễn Thanh Nhung được bổ nhiệm quyền Tổng giám đốc Vietbank từ ngày 16/10.

Hội đồng quản trị Ngân hàng Việt Nam Thương Tín - Vietbank đã có quyết định miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc với ông Nguyễn Đăng Thanh kể từ 16/10/2017. Đồng thời, ông Nguyễn Thanh Nhung, Trợ lý Chủ tịch HĐQT sẽ giữ chức danh Quyền tổng giám đốc VietBank thay cho ông Thanh - đúng một năm sau khi rời vị trí. 

Ông Nhung sinh năm 1968, là Cử nhân kinh tế, Cử nhân Luật - Đại học Luật TP HCM, Thạc sỹ Tài chính Ngân hàng - Đại học Kinh tế TP HCM và có 22 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng. Trước khi về VietBank, ông Nhung giữ nhiều vị trí quản lý quan trọng tại Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank), như Trưởng phòng Quản lý tín dụng, Giám đốc khối giám sát hoạt động, Phó tổng giám đốc chuyên trách mảng xử lý nợ xấu.

Ông Nguyễn Thanh Nhung bắt đầu tham gia vào hoạt động quản trị và điều hành VietBank từ tháng 5/2014, sau khi ông Cao Văn Đức từ nhiệm vị trí Tổng giám đốc vì lý do cá nhân. Ông Đức là cổ đông sáng lập, tham gia vào quản trị và điều hành VietBank từ 2006.

Trong khi đó, ông Nguyễn Đăng Thanh, sau khi thôi nhiệm vị trí Tổng giám đốc và Chủ tịch Công ty Vietbank AMC sẽ chuyển sang tham gia phụ trách các dự án chiến lược và dự án chuyển đổi ngân hàng trực thuộc Hội đồng quản trị Vietbank theo như nguyện vọng cá nhân.


VnExpress