“Ông lớn” Đồng Nai, Tín Nghĩa sắp lên sàn UPCoM

(BĐT) - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đã chấp thuận cho Công ty CP Tổng công ty Tín Nghĩa được đăng ký giao dịch cổ phiếu trên UPCoM với mã chứng khoán là TID. Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch là 200 triệu cổ phiếu.
Ảnh minh họa: Tường Lâm
Ảnh minh họa: Tường Lâm

Công ty CP Tổng công ty Tín Nghĩa tiền thân là Công ty Dịch vụ sản xuất kinh doanh tổng hợp Đồng Nai - một doanh nghiệp nhà nước ra đời năm 1989. Năm 2010, Công ty chuyển sang hoạt động theo mô hình “công ty mẹ - công ty con”.

Đến năm 2016, Tín Nghĩa được cổ phần hóa với cơ cấu cổ đông tính đến ngày 30/6/2018 gồm đại diện phần vốn nhà nước do Văn phòng Tỉnh ủy Đồng Nai nắm giữ 48,06%; Tập đoàn Thành Thành Công (TTC) sở hữu 33,64%; cổ đông khác nắm giữ 18,3%. Tổng vốn điều lệ của Tín Nghĩa tính đến ngày 30/6/2018 là 2.000 tỷ đồng. Để trở thành cổ đông chiến lược của Tín Nghĩa, Thành Thành Công đã chi ra khoảng 500 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, doanh thu và lợi nhuận của Tín Nghĩa 6 tháng đầu năm 2018 lần lượt đạt 5.402 tỷ đồng và 123,5 tỷ đồng, tăng trưởng 6,38% và 125,7% so với cùng kỳ năm 2017.       

Hoàng Việt