Oằn lưng gánh lãi vay, Genco 1 lỗ 910 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm

(BĐT) - Tổng công ty Phát điện 1 (Genco 1) vừa công bố Báo cáo tài chính quý II và 6 tháng đầu năm 2016. 

Trong nửa đầu năm 2016, mặc dù tăng trưởng doanh thu so với cùng kỳ năm 2015 (từ 5.370 tỷ đồng lên 7.969 tỷ đồng), nhưng tỷ trọng giá vốn tăng mạnh khiến lãi gộp của Genco 1 chỉ còn 860 tỷ đồng, chưa bằng một nửa cùng kỳ năm 2015. Hoạt động sản xuất kinh doanh của Genco 1 chưa đủ để trang trải chi phí tài chính.

Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm, Genco 1 phải “gánh” tới 1.844 tỷ đồng chi phí tài chính, trong đó, hơn 1.000 tỷ đồng là chi phí lãi vay, đủ sức phá bỏ mọi nỗ lực kinh doanh của Tổng công ty trong kỳ. Kết quả Genco 1 lỗ trước thuế 910 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2016.

Tổng tài sản của Genco 1 cuối quý II/2016 đạt 104.451 tỷ đồng, tăng 3.341 tỷ đồng so với số dư đầu năm. Trong đó, nợ phải trả của Genco lên tới 91.373 tỷ đồng, tương đương 87,5% tổng tài sản của Tổng công ty.

Báo cáo bán niên của Genco 1 được công bố chưa đầy đủ nên không thể đưa ra con số cụ thể về các khoản nợ vay của TCT.                

Đan Nguyên