Nước Thủ Dầu Một lãi quý II tăng 45% nhờ giảm chi phí

CTCP Nước Thủ Dầu Một (HoSE: TDM) vừa công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý II với doanh thu tăng 15% lên 90 tỷ đồng nhờ hoạt động cung cấp nước cho CTCP nước – Môi trường Bình Dương (Biwase, HoSE:BWE). Hiện TDM đã sở hữu 38,5% cổ phần của Biwase với số tiền đầu tư đến thời điểm 30/6 là 696 tỉ đồng.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Tuy nhiên, giá vốn tăng cao hơn khiến lợi nhuận gộp giảm 0,4%, đạt 46 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp giảm từ 60% xuống 52%. Các chi phí đều giảm. Chi phí tài chính giảm 72% còn 9 tỷ đồng do cùng kỳ, công ty trích lập dự phòng giảm giá cổ phiếu 16 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 39% còn 1 tỷ đồng.

Nhờ tiết giảm chi phí, lợi nhuận sau thuế là 35 tỷ đồng, tăng 45%. Lợi nhuận cơ bản trên cổ phiếu (EPS) là 431 đồng/cp. Theo giải trình, lợi nhuận quý II tăng cao hơn cùng kỳ do sản lượng tiêu thụ của nhà máy nước Dĩ An và Bàu Bàng tăng do nhu cầu nước dùng cho sản xuất của các doanh nghiệp trên địa bàn tăng cao.

Nước Thủ Dầu Một lãi quý II tăng 45% nhờ giảm chi phí - ảnh 1
Đơn vị: tỷ đồng.
Lũy kế 6 tháng, công ty ghi nhận tổng doanh thu bán hàng và tài chính là 165 tỷ đồng, tăng 27%. Lợi nhuận sau thuế là 71 tỷ đồng, tăng 23%. Năm 2019, công ty đặt kế hoạch tổng doanh thu tăng 16%, 419 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế tăng 16%, lên 229 tỷ đồng. Sau 6 tháng, công ty hoàn thành 40% chỉ tiêu doanh thu và 32% chỉ tiêu lợi nhuận.

Tính đến ngày 30/6, tổng tài sản công ty là 2.232 tỷ đồng, tăng 25% đầu kỳ, chủ yếu nằm ở khoản mục đầu tư tài chính dài hạn (862 tỷ đồng - chủ yếu là khoản đầu tư Biwase) và tài sản cố định (759 tỷ đồng), chiếm 73%. Tiền và các khoản tương đương tiền gấp 4 lần, lên 552 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, nợ phải trả là 703 tỷ đồng, tăng nhẹ 4%. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính là 624 tỷ đồng, tăng 13%, chủ yếu vay từ Quỹ Đầu tư Phát triển Bình Dương.


NDH