Nửa đầu năm 2018, TNG lãi hơn 67 tỷ đồng

(BĐT) - Lũy kế 6 tháng đầu năm, CTCP Đầu tư và Thương mại TNG (mã: TNG) ghi nhận mức doanh thu đạt 1.488 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 67,1 tỷ đồng; tăng lần lượt 49% và 61% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính riêng quý II/2018, Công ty đạt 887,3 tỷ đồng doanh thu và 45,4 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Vốn điều lệ hiện có của Công ty đạt gần 411,2 tỷ đồng. Kết thúc tháng 6/2018, Công ty có 681 tỷ đồng vốn chủ sở hữu và 2.189 tỷ đồng số dư phải trả, bao gồm hơn 1.475 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn, 255 tỷ đồng nợ dài hạn, 362 tỷ đồng phải trả người bán, hơn 40 tỷ đồng phải trả người lao động và một số khoản khác.

 

T.H