Nửa đầu năm 2018, IDI báo lãi 316 tỷ đồng

(BĐT) - Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2018, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa quốc gia I.D.I (Mã: IDI) ghi nhận mức doanh thu thuần đạt 1.583 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 149,4 tỷ đồng, tăng lần lượt 17,2% và 188% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong quý II, biên lợi nhuận gộp của Công ty tăng vọt nhờ nguồn cung cá nguyên liệu với mức giá chốt trước thấp hơn 8.000 – 10.000 đồng/kg so với mức giá hiện tại, trong khi giá bán đầu ra cao. Ngoài ra, các chi phí khác cũng được kiểm soát tốt.

Lũy kế nửa đầu năm nay, Công ty đạt 2.836 tỷ đồng doanh thu, tăng 23%; song lợi nhuận tăng hơn 3 lần, đạt 316 tỷ đồng. Như vậy, Công ty đã hoàn thành 41,3% kế hoạch doanh thu và 54,5% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

T.H