Nửa đầu năm 2018, FRT báo lãi tăng 30%

(BĐT) - 6 tháng đầu năm 2018, CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (Mã: FRT) ghi nhận mức lợi nhuận đạt 146,5 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, Công ty đạt xấp xỉ 83 tỷ đồng lợi nhuận quý II/2018. EPS trong 6 tháng đạt 2.155 đồng.

Nửa đầu năm nay, Công ty đã mở thêm 43 cửa hàng, nâng tổng số số lượng lên đạt 516 cửa hàng. Biên lợi nhuận gộp của Công ty 6 tháng đạt 13,18%.

Năm 2018, Công ty đặt kế hoạch đạt 16.000 tỷ đồng doanh thu và 377 tỷ đồng lãi sau thuế.

T.H