Nửa đầu năm 2018, CLM báo lãi tăng 15%

(BĐT) - Quý II/2018, CTCP Xuất nhập khẩu than – Vinacomin (Mã: CLM) ghi nhận mức doanh thu đạt 435,6 tỷ đồng và lãi ròng đạt 4,4 tỷ đồng, tăng lần lượt 36,7% và 25% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm nay, Công ty đạt hơn 741 tỷ đồng doanh thu, tăng 19%; và 7,3 tỷ đồng lãi ròng, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2017.

Tại thời điểm cuối quý II, lưu chuyển dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của Công ty ghi nhận mức âm 242 tỷ đồng. Các khoản phải thu của Công ty tăng thêm 175 tỷ đồng so với đầu năm. Chi phí lãi vay ngân hàng trong 6 tháng là 3,5 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ năm 2017. Bên cạnh đó, Công ty có khoản vay nợ ngắn hạn gần 265 tỷ đồng, tăng mạnh thời điểm đầu năm nay.

T.H