NTC chốt trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 60%

(BĐT) - Ngày 27/8 tới sẽ là ngày đăng ký cuối cùng danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức năm 2017 bẳng tiền mặt của CTCP Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên (Mã: NTC) với tỷ lệ 60%. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 7/9.

Với 16 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ chi ra khoảng 96 tỷ đồng để trả cổ tức trong đợt này.

Năm 2017, Công ty ghi nhận mức doanh thu xấp xỉ năm trước, đạt 146 tỷ đồng. Tuy nhiên, nhờ thu nhập tài chính đột biến nên lãi sau thuế tăng 9%, đạt 142 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2018, Công ty ghi nhận mức doanh thu thuần đạt 86 tỷ đồng, tăng 18%; lợi nhuận trước thuế đạt 104 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ năm trước. EPS đạt 5.484 đồng.

T.H