NTACO bị xử phạt 285 triệu đồng

(BĐT) - Nguồn tin từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định xử phạt 285 triệu đồng đối với Công ty CP NTACO.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Cụ thể, phạt 100 triệu đồng do NTACO không công bố và công bố không đúng thời hạn thông tin trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) các tài liệu: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015; Báo cáo thường niên năm 2015; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần 6 ngày 12/11/2015. Đồng thời, phạt tiền 100 triệu đồng do NTACO không báo cáo UBCKNN nhiều tài liệu khác.

 Ngoài ra, NTACO bị xử phạt 85 triệu đồng do đã cấp khoản vay cho ông Lâm Hồng Nam - cổ đông của NTACO và ký các hợp đồng ủy quyền thu nợ với Công ty CP Thu nợ Dân An là người liên quan của ông Nguyễn Thanh Sơn (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc NTACO, đồng thời là Chủ tịch của Công ty CP Thu nợ Dân An) nhưng không công bố thông tin Nghị quyết của ĐHĐCĐ hoặc Nghị quyết HĐQT thông qua các giao dịch và báo cáo UBCKNN.

Nguyễn Hoàng