NSC báo lãi tăng hơn 25% nửa đầu năm 2018

(BĐT) - Quý II/2018, Công ty cổ phần Giống cây trồng Trung ương (mã: NSC) ghi nhận mức doanh thu đạt 504 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 76,5 tỷ đồng, tăng lần lượt 12,7% và 46% so với cùng kỳ năm 2017.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Công ty đạt 843 tỷ đồng doanh thu, tăng 14,1%; lợi nhuận sau thuế đạt 123,8 tỷ đồng, tăng 25,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, Công ty đã hoàn thành 51,8% kế hoạch doanh thu và 48,2% chỉ tiêu lợi nhuận đề ra.

6 tháng cuối năm, Công ty dự kiến doanh thu đạt 781,1 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 132,2 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế công ty mẹ đạt 103,2 tỷ đồng. Ngoài ra, Công ty cũng dự kiến sẽ phát hành 2,2 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm cho cổ đông với tỷ lệ 20:3.

T.H