Nợ vay và lợi nhuận của Genco 1 tăng mạnh

(BĐT) - Tổng công ty Phát điện 1 (Genco 1) vừa công bố báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2017. Đáng chú ý trong báo cáo tài chính này là khoản nợ vay của Genco 1 tăng mạnh và trở thành quán quân vay nợ trong 3 tổng công ty phát điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Cùng với đó, Genco 1 cũng báo lãi lớn so với năm 2016.
Nguyên nhân doanh thu của Genco 1 tăng mạnh có thể do ghi nhận thêm doanh thu từ Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1 sau khi nhận bàn giao từ EVN. Ảnh: Internet
Nguyên nhân doanh thu của Genco 1 tăng mạnh có thể do ghi nhận thêm doanh thu từ Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1 sau khi nhận bàn giao từ EVN. Ảnh: Internet

Gánh thêm khoản nợ vay hơn 15.838 tỷ đồng từ Nhiệt điện Nghi Sơn 1

Tính đến thời điểm cuối năm 2017, tổng dư nợ vay (bao gồm cả vay ngắn hạn và dài hạn) của Genco 1 là gần 94.124 tỷ đồng, tăng 20% so với thời điểm đầu năm và bằng quy mô tổng tài sản của một ngân hàng cỡ nhỏ ở Việt Nam. Nguyên nhân vay nợ tăng mạnh là do tăng khoản vay 15.838 tỷ đồng do nhận bàn giao Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1 từ EVN.

Cụ thể, khi nhận bàn giao, Genco 1 có trách nhiệm tiếp nhận làm chủ đầu tư Dự án Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1 (Thanh Hoá) và các quyền, nghĩa vụ có liên quan thuộc Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn 1, bao gồm cả việc nhận chuyển giao quyền, trách nhiệm pháp lý về các hợp đồng; trách nhiệm thu hồi nợ, trả nợ; các nghĩa vụ với Nhà nước theo quy định của pháp luật và những trách nhiệm khác (nếu có).

Tỷ lệ tổng nợ vay trên vốn chủ sở hữu tại thời điểm cuối năm 2017 của Genco 1 lên tới 4,6 lần và tỷ lệ nợ vay trên tổng tài sản đạt 75%. Đây là một tỷ lệ tương đối cao và có thể gây rủi ro cho doanh nghiệp. Mặc dù là một nhà sản xuất điện lớn nhưng việc lệ thuộc lớn vào nợ vay, chủ yếu là nợ có bảo lãnh từ tập đoàn mẹ EVN có thể làm giảm đi sự hấp dẫn của phiên IPO Genco 1 dự kiến diễn ra vào cuối năm nay. Việc tỷ lệ nợ trên tổng tài sản lớn cũng là một trong các nguyên nhân khiến cho phiên IPO của Genco 3 thất bại trong thời gian vừa qua.

Lãi lớn nhờ Nhiệt điện Nghi Sơn 1

Vào ngày 27/3/2018, Genco 1 đã trình EVN sửa đổi, bổ sung kế hoạch cổ phần hóa Công ty mẹ - Genco 1. Doanh nghiệp này cũng đã hoàn thành công tác xác định giá trị doanh nghiệp Công ty mẹ và ngày 30/3/2018 đã trình EVN về việc bổ sung phương án xử lý tài chính và kết quả xác định giá trị doanh nghiệp tại thời điểm 0h ngày 1/1/2018. 

Hiện doanh nghiệp tiếp tục hoàn thiện phương án sử dụng đất sau cổ phần hóa theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP và trình Bộ Tài chính theo quy định; tiếp tục phối hợp với liên danh tư vấn để thực hiện công tác giải trình về phương án xử lý tài chính, kết quả xác định giá trị doanh nghiệp với EVN và các bộ ngành liên quan, đảm bảo tiến độ Bộ Công Thương công bố giá trị doanh nghiệp Công ty mẹ - Genco 1 trong tháng 6/2018 cũng như hoàn thiện phương án sử dụng lao động và phương án sản xuất kinh doanh của Tổng công ty sau cổ phần hóa.

Về kết quả kinh doanh, doanh thu thuần năm 2017 đạt 25.476 tỷ đồng, tăng 41% so với năm 2016. Nguyên nhân doanh thu tăng mạnh có thể do ghi nhận thêm doanh thu từ Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1 sau khi nhận bàn giao từ EVN. Biên lợi nhuận gộp cũng tăng từ 18,7% lên 22,6%.

Trong năm 2017, chi phí tài chính vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng phí hoạt động của Genco 1, đạt 4.544 tỷ đồng, tăng 45% so với năm 2016. Trong đó, chi phí lãi vay chiếm 97,8%, lên tới 4.447 tỷ đồng. Đáng chú ý trong chi phí tài chính của Genco 1 là khoản lỗ chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư cuối năm các năm trước phân bổ vào chi phí trong năm 2017 là 0 đồng, trong khi năm 2016 Tổng công ty ghi nhận khoản chi phí này là 625 tỷ đồng.

Nguyên nhân của việc không phát sinh khoản lỗ này có thể là do Genco 1 được hạch toán khoản lãi chênh lệch tỷ giá trong giai đoạn đầu tư xây dựng cơ bản Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1. Cụ thể, theo thuyết minh báo cáo tài chính năm 2017, Genco 1 đã hạch toán khoản lãi chênh lệch tỷ giá 2.849 tỷ đồng phát sinh trong giai đoạn xây dựng cơ bản của Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1. Việc này đã giúp khoản lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh trong giai đoạn xây dựng cơ bản được phản ánh trong phần “Vốn chủ sở hữu” để phân bổ dần vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Genco 1 tại thời điểm 31/12/2017 chỉ còn 122 tỷ đồng. Đầu năm 2017, con số này là 2.937 tỷ đồng.

Kết quả, cả năm 2017, Genco 1 ghi nhận lãi ròng 442,3 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với năm 2016.

Hoàng Việt

Tin liên quan