NLG chốt quyền nhận cổ tức 8,23% bằng cổ phiếu

(BĐT) - Ngày 5/9 tới, Công ty CP Đầu tư Nam Long (mã CK: NLG) sẽ chốt danh sách cổ đông phát hành hơn 19,5 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2018 với tỷ lệ 8,23%. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 4/9.

Về kết quả kinh doanh năm 2018, Công ty đạt 3.480 tỷ đồng doanh thu và 887 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng lần lượt 10% và 17,3% so với năm 2017. Trong đó, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 763 tỷ đồng.

Năm 2019, Công ty dự chia 20% cổ tức, bao gồm 10% bằng tiền và 10% bằng cổ phiếu. Công ty dự kiến tạm ứng đợt 1 với tỷ lệ 5% bằng tiền mặt trong quý IV/2019. Đối với đợt 2, Công ty chi 5% bằng tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu, dự kiến trong quý II/2020.

T.H