Ninh Van Bay bán tài sản để trả nợ

(BĐT) - Công ty CP Bất động sản du lịch Vân Bay (Ninh Van Bay) vừa thông báo sẽ chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH Hai Dung là 99 tỷ đồng (tương đương 90% vốn điều lệ) cùng toàn bộ các khoản tiền cho vay, tiền lãi vay và các lợi ích khác của Công ty tại công ty này. 

Đồng thời, Ninh Van Bay cũng sẽ chuyển nhượng toàn bộ các khoản tiền cho vay, tiền lãi vay của Công ty tại Công ty CP Du lịch Tân Phú. Ninh Van Bay dự tính tổng giá trị chuyển nhượng toàn bộ số tài sản từ 2 công ty trên không thấp hơn 245 tỷ đồng để thanh toán các khoản nợ trái phiếu do Công ty phát hành ngày 11/11/2014.

Ngày 11/11/2014, Ninh Van Bay đã phát hành 23.000 trái phiếu kèm chứng quyền cho bên đặt mua trái phiếu là Công ty TNHH Nam Thành với tổng mệnh giá là 230 tỷ đồng. Sau đó, Nam Thành đã chuyển nhượng lại toàn bộ 23.000 trái phiếu này cho Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam.

Ninh Van Bay có vốn điều lệ 905 tỷ đồng, hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

Hoàng Việt