Nhựa và Môi trường xanh An Phát: Lãi ròng vượt 14,8% kế hoạch năm

(BĐT) - Công ty CP Nhựa và Môi trường xanh An Phát vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2017. Doanh thu thuần và lợi nhuận ròng quý IV/2017 đạt 1.425 tỷ đồng và 75,3 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 113% và 81,8% so với cùng kỳ năm 2016. 

Lợi nhuận ròng lũy kế cả năm 2017 đạt hơn 263,3 tỷ đồng, tăng 85% so với năm 2016 và vượt 14,8% so với kế hoạch.

Công ty cho biết, doanh thu và lợi nhuận quý IV/2017 tăng trưởng mạnh là nhờ nhà máy 6 và 7 đi vào hoạt động. Ngoài ra, báo cáo tài chính quý IV/2017 hợp nhất thêm kết quả kinh doanh của 2 công ty con là Công ty CP Liên vận An Tín và Công ty CP Sản xuất tổng hợp An Thành. Tại thời điểm cuối năm 2017, tổng tài sản Công ty đạt 4.576 tỷ đồng, tăng 48,7% so với đầu năm.      

Hoàng Việt