Nhựa Đông Á phát hành cổ phần để đổi trái phiếu chuyển đổi

(BĐT) - Công ty CP Nhựa Đông Á vừa có Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Cụ thể, Công ty sẽ phát hành thêm 5,35 triệu cổ phiếu với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu để thực hiện chuyển đổi 107 trái phiếu chuyển đổi cho 2 cá nhân và Công ty TNHH Liên doanh Shide Việt Nam.

Hiện tại, vốn điều lệ và số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Nhựa Đông Á lần lượt là hơn 439,7 tỷ đồng tương ứng gần 44 triệu cổ phiếu. Công ty dự kiến vốn điều lệ sau phát hành thêm số lượng CP là hơn 493 tỷ đồng, tương ứng với số lượng CP lưu hành là hơn 49,3 triệu cổ phiếu.         

Hoàng Việt