Nhiệt điện Quảng Ninh báo lỗ 311,4 tỷ đồng trong quý III/2018

(BĐT) - Theo BCTC tự lập quý III/2018 vừa công bố của Công ty CP Nhiệt Điện Quảng Ninh, doanh thu thuần trong kỳ của Công ty đạt 1.503 tỷ đồng giảm hơn 261,9 tỷ đồng (tương đương 14,75%) so với cùng kỳ năm ngoái. Theo giải trình của Nhiệt điện Quảng Ninh, do Công ty thực hiện đại tu tổ máy số 2 nên sản lượng điện phát và sản lượng điện giao nhận quý III chỉ bằng 60% so với quý II/2018.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, giá vốn sản xuất điện của Công ty cũng tăng mạnh. Cụ thể, chi phí sản xuất kinh doanh của Nhiệt điện Quảng Ninh tăng 18,89% chủ yếu là do chi phí nguyên vật liệu tăng 1,4 lần lên 933,86 tỷ đồng so với 661,64 tỷ đồng năm 2017. Điều này khiến cho Công ty ghi nhận lỗ ròng lên tới 311,4 tỷ đồng trong đó lỗ từ hoạt động kinh doanh chính là 10,18 tỷ đồng, lỗ từ hoạt động tài chính là 283,79 tỷ đồng, lỗ từ hoạt động khác 1,21 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2018, Công ty đạt doanh thu thuần 6.552 tỷ đồng tăng 6,03% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế âm 35,27 tỷ đồng, thấp hơn rất nhiều so với mức lãi ròng 418,33 tỷ đồng 9 tháng 2017. 

Anh Ngọc