Nhiệt điện Phả Lại chốt cổ tức tiền mặt tỷ lệ 3%

(BĐT) - CTCP Nhiệt điện Phả Lại (Mã CK: PPC) quyết định tạm ứng cổ tức tiền mặt đợt 2/2017 với tỷ lệ 3%. Ngày chốt quyền là ngày 24/4, tương ứng ngày 23/4 là ngày giao dịch không hưởng quyền. Thời gian chi trả vào ngày 14/5.

Trước đó, Công ty đã tạm ứng cổ tức tiền mặt lần 1/2017 với tỷ lệ 12%. Như vậy, Công ty sẽ thực hiện trả cổ tức với tổng tỷ lệ là 15% qua 2 đợt tạm ứng, đúng với kế hoạch đã đề tại tại ĐHCĐ thường niên 2016.

Công ty dự kiến sẽ tổ chức họp ĐHCĐ thường niên 2018 vào ngày 12/5.

Năm 2017, Công ty ghi nhận mức lợi nhuận trước thuế đạt 1.003 tỷ đồng, tăng 52% so với năm 2016 và vượt 39% kế hoạch cả năm.

H.H