Nhà tư vấn chuyên nghiệp

(BĐT) - Tư vấn là hoạt động quan trọng không thể thiếu trong quá trình đầu tư và lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư. Doanh nghiệp tư vấn là người đồng hành của các chủ đầu tư/bên mời thầu.
Nhà tư vấn chuyên nghiệp

Kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10), Báo Đấu thầu trân trọng giới thiệu Chuyên đề “Nhà tư vấn chuyên nghiệp”. Chuyên đề tập trung phân tích vai trò, ý nghĩa, thực trạng của hoạt động tư vấn dưới góc nhìn của chủ đầu tư/bên mời thầu, đơn vị tư vấn, cơ quan quản lý nhà nước; đồng thời, chỉ ra những bất cập, giải pháp để các nhà tư vấn thực sự là cầu nối chuyên nghiệp, hiệu quả trong hoạt động đầu tư, đấu thầu.